Προσφορές

Οι προσφορές μας για κλειδαριές ασφαλείας θωρακισμένων πορτών αφορούν πώληση και την τοποθέτηση. Δείτε αναλυτικά τις τιμές και τι περιλαμβάνουν οι προσφορές μας παρακάτω!

Προσφορές κλειδαριές θωρακισμένων πορτών

Κλειδαριά ISEO-FIAM
Κατάλληλη για αντικατάσταση ATRA, MOTTURA, SECUREMME, CISA και POTENT

 • με καταπέλτη
 • κύλινδρο ISEO R5O με 5 κλειδιά αντιγραφόμενα μόνο με κάρτα/κωδικό
 • defender
  Τιμή: € 230 με τοποθέτηση + Φ.Π.Α. 24%


Κλειδαριά ISEO-FIAM
Κατάλληλη για αντικατάσταση ATRA, MOTTURA, SECUREMME, CISA και POTENT

 • με καταπέλτη
 • κύλινδρο ISEO R7 με 4 κλειδιά ή MAUER RED LINE με 5 κλειδιά αντιγραφόμενα
 • defender
  Τιμή: € 200 με τοποθέτηση + Φ.Π.Α. 24%


Κλειδαριά ISEO-FIAM

Κατάλληλη για αντικατάσταση ATRA, MOTTURA, SECUREMME, CISA και POTENT

 • Με καταπέλτη
 • Με κύλινδρο AGB 5000 με 5 κλειδιά αντιγραφόμενα
 • Defender
  Τιμή: € 170 με τοποθέτηση + Φ.Π.Α. 24%


Κλειδαριά ISEO-FIAM
 για αντικατάσταση κλειδαριάς MOTTURA πόρτας GARDESA

 • Με καταπέλτη
 • Με κύλινδρο ISEO R5O με 5 κλειδιά αντιγραφόμενα μόνο με κάρτα/κωδικό ή κύλινδρο ISEO R7 με 4 κλειδιά MAUER RED LINE με 5 κλειδιά αντιγραφόμενα ή κύλινδρο AGB 5000 με 5 κλειδιά αντιγραφόμενα
 • Defender
  Τιμή με ISEO R50: € 260 με τοποθέτηση + Φ.Π.Α. 24%
  Τιμή με ISEO R7 : € 230 με τοποθέτηση + Φ.Π.Α. 24%
  Τιμή με AGB 5000 : € 200 με τοποθέτηση + Φ.Π.Α. 24%

Κλειδαριά MOTTURA για αντικατάσταση κλειδαριάς TESIO
 • Με καταπέλτη
 • Με κύλινδρο ISEO R5O με 5 κλειδιά αντιγραφόμενα μόνο με κάρτα/κωδικό ή κύλινδρο ISEO R7 με 4 κλειδιά MAUER RED LINE με 5 κλειδιά αντιγραφόμενα ή κύλινδρο AGB 5000 με 5 κλειδιά αντιγραφόμενα
 • Defender
  Τιμή με ISEO R50: € 300 με τοποθέτηση + Φ.Π.Α. 24%
  Τιμή με ISEO R7 : € 270 με τοποθέτηση + Φ.Π.Α. 24%
  Τιμή με AGB 5000 : € 240 με τοποθέτηση + Φ.Π.Α. 24%

προσφορα αλλαγη κλειδαριας